Autor Wątek: Przeczytajcie ten artykuł .  (Przeczytany 162513 razy)

Offline Lidia

 • Zarząd SPP RP
 • Lider
 • *****
 • Wiadomości: 803
Odp: Przeczytajcie ten artykuł .
« Odpowiedź #870 dnia: Kwiecień 22, 2015, 19:50:24 »
Interpelacja  poseł Iwony Arent w/s kontroli skarbowych
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=31957

Interpelacja nr 31957

do ministra finansów

w sprawie kontroli skarbowych

Szanowny Panie Ministrze!

Jestem zaniepokojona informacjami przekazanymi mi przez przedstawicieli Stowarzyszenia Poszkodowanych Przedsiębiorców RP. Jak twierdzi Stowarzyszenie, po spotkaniu przedstawicieli Ministerstwa Finansów i izb skarbowych wyciekła notatka, z której treści wynika, jakoby na urzędników skarbowych nałożono obowiązek przeprowadzania kontroli, w rezultacie których 80% podmiotów kontrolowanych miałoby zostać ukaranych. Taki sposób zwiększenia wpływów do budżetu byłby paradoksalny i prowadziłaby wyłącznie do wyniszczenia polskiej przedsiębiorczości.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Ministra o ustosunkowanie się do powyższej informacji oraz odpowiedź na pytanie, czy omówione wyżej zalecenia zostały faktycznie przekazane urzędnikom skarbowym?

Z wyrazami szacunku
Iwona Arent
poseł na Sejm RP

Offline Lidia

 • Zarząd SPP RP
 • Lider
 • *****
 • Wiadomości: 803
Odp: Przeczytajcie ten artykuł .
« Odpowiedź #871 dnia: Kwiecień 22, 2015, 19:55:36 »
Odpowiedź na powyższą interpelację:
W związku z przekazaną w dniu 27 marca 2015 roku interpelacją, złożoną przez Panią Iwonę
Arent, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie kontroli skarbowych, uprzejmie przekazuję następujące informacje.

Ministerstwo Finansów podjęło prace nad zbudowaniem nowego systemu weryfikacji prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych, który będzie skonstruowany w taki sposób, aby przede wszystkim uwzględniał potrzeby rzetelnych przedsiębiorców, a przez to pozytywnie wpływał na pobór należności budżetu państwa. Jako główne założenia kształtu nowego systemu przyjęto:

    ograniczenie ingerencji kontrolnej w działalność gospodarczą rzetelnych przedsiębiorców,
    wsparcie podatników rzetelnie wywiązujących się z obowiązków podatkowych,
    zapewnienie uczciwej konkurencji,
    ograniczenie szarej strefy.

Przedsiębiorcy, wobec których nie występują uzasadnione podejrzenia naruszania przepisów prawa, nie będą, co do zasady, absorbowani prowadzonymi kontrolami podatkowymi, co pozwoli im skupić się na prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast skoncentrowanie działań kontrolnych w stosunku do podmiotów, co do których analiza ryzyka wskazała na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości, powinno w znaczący sposób wpłynąć na zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku.

Nowy system weryfikacji prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych oparto na zalecanym przez OECD i Komisję Europejską modelu prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych (Compliance Model). System ten zakłada, że kontrole podatkowe będą wykonywane zarówno w stosunku do podatników, którzy umyślnie, jak i nieumyślnie nie wywiązują się z obowiązków podatkowych. Kontrole podatkowe wykonywane w podmiotach, które starają się ale nie zawsze prawidłowo płacą swoje zobowiązania podatkowe, mają jednak głównie na celu wskazanie podatnikom popełnionych błędów i są formą ich edukowania.

Należy podkreślić, iż w modelu tym istotnym zagadnieniem jest właściwe ukierunkowanie działań, w tym kontroli podatkowych. Podstawą działań administracji podatkowej podejmowanych wobec podatników jest zarządzanie ryzykiem, co znalazło swoje odzwierciedlenie w zadaniach dyrektorów izb skarbowych (art. 5 ust. 7 pkt. 1a ustawy o urzędach i izbach skarbowych wprowadzony nowelizacją ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r.).

Administracja dokonuje oceny ryzyka na podstawie dostępnych danych, w tym dotyczących dotychczasowej działalności podatnika i w zależności od jej wyników, podejmuje określone działania dopasowane do poszczególnych segmentów podatników. Ma to na celu skoncentrowanie działań kontrolnych na podmiotach uchylających się od opodatkowania, a tym samym ograniczenie stosowania działań kontrolnych wobec podatników prawidłowo wywiązujących się z obowiązków podatkowych.

Ryzyka ocenione na poziomie niskim nie stanowią podstawy do przeprowadzenia kontroli w siedzibie przedsiębiorcy. Jeśli natomiast występują wątpliwości wymagające wyjaśnienia, będą one w pierwszej kolejności rozwiązywane w ramach rozmów telefonicznych, e-maili lub czynności sprawdzających.

W ramach tego modelu kontrole w siedzibie przedsiębiorcy są podejmowane jako działanie ostateczne, czyli wówczas, gdy z przeprowadzonych analiz wynika wysokie ryzyko unikania opodatkowania lub nie udało się wyjaśnić wątpliwości w inny sposób. Kontrole takie, co do zasady nie dotyczą podmiotów o niskim poziomie ryzyka powstania uszczupleń podatkowych, np. u podatników korzystających z ryczałtowych form opodatkowania.

W tym kontekście należy podkreślić, iż miernik skuteczności jest miernikiem oceniającym trafność analiz ryzyka, w oparciu o które prowadzone są działania administracji podatkowej. Tak więc nie istnieją przyczyny, dla których pracownicy kontroli podatkowej dążyliby do ustalenia jak największych nieprawidłowości w rozliczeniach podatników. Pracownicy ci mają skupiać się na weryfikacji zdiagnozowanych w trakcie analizy ryzyk.

Zaprzeczam tym samym, jakoby na urzędy skarbowe nałożony został obowiązek 80% skuteczności kontroli w celu budżetowym.

Ponadto, aby ograniczyć występowanie sytuacji, w których po ujawnieniu unikania opodatkowania nie można wyegzekwować zaległości podatkowych oraz przypadków, w których podatnik nieumyślnie popełnił błędy i nie jest w stanie pokryć kosztów odsetek od zaległości podatkowych z bieżącej działalności, kontrole podatkowe są ukierunkowane na weryfikację okresów bieżących.

Zapewniam, że administracja podatkowa nie chce być widziana jako represyjna, ale jako przyjazna wobec uczciwych podatników i skuteczna w identyfikowaniu unikania opodatkowania. Przyjęte przez Ministerstwo Finansów rozwiązania mają na celu wsparcie podatników prawidłowo wypełniających obowiązki podatkowe oraz ochronę uczciwej konkurencji.

Przedstawiając powyższe wyrażam nadzieję, że Pani Poseł przyjmie niniejsze informacje do aprobującej wiadomości.

Jacek Kapica - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Offline Lidia

 • Zarząd SPP RP
 • Lider
 • *****
 • Wiadomości: 803
Odp: Przeczytajcie ten artykuł .
« Odpowiedź #872 dnia: Maj 26, 2015, 18:11:50 »
Przedsiębiorcy przypominają o sobie. Manifestacja pod Ministerstwem Finansów 22 maja 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=H48kq3_ksG4

Offline helmut

 • Członkowie Stowarzyszenia
 • Lider
 • *
 • Wiadomości: 434

Offline skorpion

 • Członkowie Stowarzyszenia
 • Senior
 • *
 • Wiadomości: 346
 • Zabrze
Odp: Przeczytajcie ten artykuł .
« Odpowiedź #874 dnia: Lipiec 03, 2015, 20:48:30 »

Offline lis65

 • Administrator
 • Lider
 • *****
 • Wiadomości: 952
 • BYTOM - ŚLĄSK
Odp: Przeczytajcie ten artykuł .
« Odpowiedź #875 dnia: Lipiec 08, 2015, 23:18:18 »
Wykonane :)

Offline Lidia

 • Zarząd SPP RP
 • Lider
 • *****
 • Wiadomości: 803
Odp: Przeczytajcie ten artykuł .
« Odpowiedź #876 dnia: Sierpień 02, 2015, 10:53:34 »
Znalezione wśród przygotowanych petycji: http://www.petycje.pl/petycja/11404/referendum_w_sprawie_20procent_skladki_zus.html
Nie rozważałam wprawdzie, czy te 20% to kwota satysfakcjonująca drobnych przedsiębiorców, ale zastanawiające, że od 7 lipca petycji nikt nie podpisał. A może brak danych da temat ilości podpisów?

Offline skorpion

 • Członkowie Stowarzyszenia
 • Senior
 • *
 • Wiadomości: 346
 • Zabrze
Odp: Przeczytajcie ten artykuł .
« Odpowiedź #877 dnia: Sierpień 03, 2015, 11:06:43 »
Też mnie dziwi ten brak podpisów. Może nikt nie chce być pierwszy?... Nie rozumiem tego. Tam już powinno być z dwa miliony podpisów. ...będę obserwował... 8)

Offline Lidia

 • Zarząd SPP RP
 • Lider
 • *****
 • Wiadomości: 803
Odp: Przeczytajcie ten artykuł .
« Odpowiedź #878 dnia: Sierpień 04, 2015, 22:17:35 »
A może  20 % to jednak zbyt dużo dla małych przedsiębiorstw- porównując składki w WB, na Słowacji itd. ? Dodając do tych 20 % składkę zdrowotną to przy minimalnej płacy obciążenie naprawdę znaczne. I dalej żadnej gwarancji państwa na minimalną emeryturę. Może petycja dot. wysokości  składki powinna być powiązana z wysokością emerytury?

Offline skorpion

 • Członkowie Stowarzyszenia
 • Senior
 • *
 • Wiadomości: 346
 • Zabrze
Odp: Przeczytajcie ten artykuł .
« Odpowiedź #879 dnia: Sierpień 05, 2015, 11:15:19 »
Może to powinna być petycja o rozpoczęcie prac, działań nad zmianą zasady w obliczaniu składek oraz zmiany systemu emerytalnego, bo nikt nie wątpi, że obecny jest zły.

Offline Lidia

 • Zarząd SPP RP
 • Lider
 • *****
 • Wiadomości: 803
Odp: Przeczytajcie ten artykuł .
« Odpowiedź #880 dnia: Sierpień 12, 2015, 19:53:30 »
Interpelacja nr 33461 posła Michała Wojtkiewicza w/s wysokości składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe ZUS w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę i nie osiągania z tego tytułu wynagrodzenia minimalnego oraz równoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej . Odpowiedź znanego nam wiceministra Buciora.
http://www.podatki.biz/artykuly/skladki-zus-przy-dzialalnosci-gospodarczej-i-umowie-o-prace_14_28658.htm

Jeśli ktoś miał nadzieję, że składka z działalności ma szansę zostać pomniejszona o składkę z umowy o pracę - to niech to sobie między bajki włoży.

Offline Lidia

 • Zarząd SPP RP
 • Lider
 • *****
 • Wiadomości: 803
Odp: Przeczytajcie ten artykuł .
« Odpowiedź #881 dnia: Sierpień 12, 2015, 20:08:40 »
I jeszcze jedna interpelacja (33423) Mirosława Pluty w sprawie możliwości obniżenia składki ZUS przedsiębiorcom (np fryzjerom, szewcom z małych miejscowości) nie osiągającym dochodu nawet zbliżonego do minimalnego. Odpowiedzi udziela oczywiści wiceminister Bucior.
http://www.podatki.biz/artykuly/czy-bedzie-nowa-ulga-w-skladkach-zus_14_28648.htm

Krótko - nie ma mowy o jakimkolwiek obniżeniu składki. Dla dobra przedsiębiorców oczywiście  >:(

Wydaje mi się, że nadchodzi moment, że albo w Polsce będzie istniał ZUS albo drobna przedsiębiorczość. Bo na kompromis nie ma co liczyć.

Offline Lidia

 • Zarząd SPP RP
 • Lider
 • *****
 • Wiadomości: 803
Odp: Przeczytajcie ten artykuł .
« Odpowiedź #882 dnia: Sierpień 15, 2015, 22:45:51 »
Nie mylić z bezwarunkowym dochodem podstawowym, bo ten ma dotyczyć KAŻDEGO (bez względu czy jest biedny i potrzebujący czy też nie)  , ale coś zaczyna się dziać w Europie.
http://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/swiat/coraz-wi%C4%99cej-miast-uczestniczy-w-wielkim-eksperymencie-zap%C5%82ac%C4%85-900-euro-miesi%C4%99cznie-wszystkim-potrzebuj%C4%85cym/ar-BBlLsI3?ocid=iehp#page=1


Offline adamol

 • Nowicjusz
 • *
 • Wiadomości: 3
Odp: Przeczytajcie ten artykuł .
« Odpowiedź #883 dnia: Sierpień 20, 2015, 18:28:33 »

Offline Kasia

 • Nowicjusz
 • *
 • Wiadomości: 8
Odp: Przeczytajcie ten artykuł .
« Odpowiedź #884 dnia: Sierpień 30, 2015, 21:25:13 »
Zainteresowały mnie petycja która odmeldował LIS. Szukałam tam D.Ć ale go na petycji nie było chyba że głosował na NIE ale tego nie sprawdzałam. Może ja źle patrzyłam Z góry przepraszam jeżeli sie pomyliłam.