Autor Wątek: Z którym posłem się spotkałem  (Przeczytany 33882 razy)

Offline skorpion

 • Członkowie Stowarzyszenia
 • Senior
 • *
 • Wiadomości: 346
 • Zabrze
Odp: Z którym pos?em si? spotka?em
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 21, 2012, 09:48:20 »


Pose³ Waldemar  Andzel: Spotkanie z P. Pos³em by³o 06-marca o godz.15:00 w Bêdzinie.


Offline mariaw111

 • Członkowie Stowarzyszenia
 • Nowicjusz
 • *
 • Wiadomości: 30
 • Katowice
[b]Sk³ad Komisji Polityki Spo³ecznej i Rodziny [/b]
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 21, 2012, 12:30:50 »
Sk³ad Komisji Polityki Spo³ecznej i Rodziny

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADKOMST&NrKadencji=7&KodKom=PSR
 
Piechota S³awomir Jan  /PO/  przewodnicz±cy
Bañkowska Anna  /SLD/  zastêpca przewodnicz±cego
Kochan Magdalena  /PO/  zastêpca przewodnicz±cego
Szwed Stanis³aw  /PiS/  zastêpca przewodnicz±cego
¦niadek Janusz  /PiS/  zastêpca przewodnicz±cego
 
Adamczak Ma³gorzata  /PO/ 
Andzel Waldemar  /PiS/ 
Bartu¶ Barbara  /PiS/ 
Blanik Leszek  /PO/ 
Bobowska Joanna  /PO/ 
Borowiak £ukasz  /PO/ 
D±browski Andrzej  /SP/ 
Dobrzyñski Leszek  /PiS/ 
Drozd Ewa  /PO/ 
Gosiewska Ma³gorzata  /PiS/ 
Górczyñski Artur  /RP/ 
Guzowska Iwona  /PO/ 
Hanajczyk Agnieszka  /PO/ 
Hok Marek  /PO/ 
Hrynkiewicz Józefa  /PiS/ 
Kluzik-Rostkowska Joanna  /PO/ 
Ko³odziej Ewa  /PO/ 
Kopaczewska Domicela  /PO/ 
Koz³owska Iwona  /PO/ 
Kwiatkowski Jacek  /RP/ 
Lipiec Krzysztof  /PiS/ 
Micha³kiewicz Krzysztof  /PiS/ 
Mrzyg³ocka Izabela Katarzyna  /PO/ 
Ok³a-Drewnowicz Marzena  /PO/ 
Okr±g³y Janina  /PO/ 
Plura Marek  /PO/ 
Popio³ek Zofia  /RP/ 
Sajak Pawe³  /RP/ 
Smolarz Henryk  /PSL/ 
Sobecka Anna El¿bieta  /PiS/ 
Szeliga Piotr  /SP/ 
¦wiat Jacek  /PiS/ 
Tomaszewski Tadeusz  /SLD/ 
Walkowski Piotr  /PSL/ 
Ziêtek Jerzy  /PO/ 
Zuba Maria  /PiS/ 

Offline Maja

 • Lider
 • *****
 • Wiadomości: 775
 • ŁÓDŹ
Odp: Z którym pos?em si? spotka?em
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 21, 2012, 13:01:05 »
Witam P.Janie, materia³y potrzebne na spotkania z pos³ami, s± do pobrania na stronie www.spprp.pl w zak³adce do pobrania.
By³ Pañski wpis, chcia³am  na niego odpowiedzieæ, nie pamiêta³am o co Pan pyta³, ale go nie odnalaz³am wczoraj,  chyba Pan go usun±³ ;)
Doceniam ka¿d± inicjatywê i chêæ dzia³ania. Materia³y ma Pan na poczcie.
Przes³a³am je Panu dzisiaj, skoro jest problem z pobraniem. Proszê wybaczyæ, ale nie zawsze mam czas na ¶ledzenie wpisów na forum na bie¿±co, niestety te¿ nie zawsze, mogê odpowiedzieæ natychmiast, chocia¿ siê staram, doba jest za krótka.


Pozdrawiam
Maja
« Ostatnia zmiana: Marzec 21, 2012, 13:10:56 wysłana przez Maja »

Offline yoonek1977

 • Nowicjusz
 • *
 • Wiadomości: 10
Odp: Z którym pos?em si? spotka?em
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 21, 2012, 16:01:13 »
Witam,

wybieram siê do w najbli¿szym czasie do biura Pani senator El¿biety Bieñkowskiej, projekt ustawy mogê sobie wydrukowaæ ze strony sejmu, przyda³by siê jaki¶ dokument, który wskazuje zagro¿enia wynikaj±ce z jego obecnej wersji, najlepiej jaki¶ fachowy. Ma kto¶ mo¿e jeszcze ten biuletyn zus, w którym by³ zapis o braku powi±zania wysoko¶ci dochodów z PN z wyborem tytu³u do ubezpieczenia, by³bym bardzo wdziêczny.

Offline yoonek1977

 • Nowicjusz
 • *
 • Wiadomości: 10
Odp: Z którym pos?em si? spotka?em
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 21, 2012, 16:33:26 »
Biuletyn ju¿ znalaz³em, Zus dla Ciebie 4/2009, no to jeszcze przyda³aby siê fachowa opinia eksperta co do zagro¿eñ wynikaj±cych z obecnej formy projektu ustawy.

Offline JanB

 • Członkowie Stowarzyszenia
 • Lider
 • *
 • Wiadomości: 421
 • Warszawa
Odp: Z którym pos?em si? spotka?em
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 21, 2012, 17:03:42 »
yoonek1977
Istnieje mo¿e jaki¶ link do tego biuletynu?

Offline JanB

 • Członkowie Stowarzyszenia
 • Lider
 • *
 • Wiadomości: 421
 • Warszawa
Odp: Z którym pos?em si? spotka?em
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 21, 2012, 17:09:12 »
Dziêki, ju¿ mam. Mo¿e komu¶ przyda siê:  http://www.zus.pl/files/ZUS%20dla%20Ciebie%20nr%204_09.pdf

Offline yoonek1977

 • Nowicjusz
 • *
 • Wiadomości: 10
Odp: Z którym pos?em si? spotka?em
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 21, 2012, 17:19:19 »
A masz mo¿e jak±¶ opiniê na temat projektu ustawy?

Offline JanB

 • Członkowie Stowarzyszenia
 • Lider
 • *
 • Wiadomości: 421
 • Warszawa
Odp: Z którym pos?em si? spotka?em
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 21, 2012, 17:42:33 »
Trzy dokumenty mo¿esz pobraæ na stronie g³ównej w zak³adce "Do pobrania"
Czwarty dokument w postaci pliku "Opinia prawna J.Wilka otrzyma³em na pocztê e-mail.
Gdzie¶ ta opinia by³a te¿ umieszczona na tym forum.
Trzeba przeszukaæ.

Offline JanB

 • Członkowie Stowarzyszenia
 • Lider
 • *
 • Wiadomości: 421
 • Warszawa
Odp: Z którym pos?em si? spotka?em
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 21, 2012, 17:45:44 »
Masz tutaj: http://www.spprp.pl/smf/index.php?topic=36.60

Odp: Projekt Ustawy
Odpowied¼ #64 dnia: Marzec 16, 2012, 00:15:41

Offline yoonek1977

 • Nowicjusz
 • *
 • Wiadomości: 10
Odp: Z którym pos?em si? spotka?em
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 21, 2012, 18:04:45 »
Masz tutaj: http://www.spprp.pl/smf/index.php?topic=36.60

Odp: Projekt Ustawy
Odpowied¼ #64 dnia: Marzec 16, 2012, 00:15:41

Nie mam pe³nego dostêpu, mo¿esz mi to pos³aæ na maila?

yoonek1977@gmail.com


Offline JanB

 • Członkowie Stowarzyszenia
 • Lider
 • *
 • Wiadomości: 421
 • Warszawa
Odp: Z którym pos?em si? spotka?em
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 21, 2012, 18:57:10 »
A dlaczego nie masz dostêpu?  Nie jeste¶ cz³onkiem SPP?

Offline helmut

 • Członkowie Stowarzyszenia
 • Lider
 • *
 • Wiadomości: 434
Odp: Z którym pos?em si? spotka?em
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 21, 2012, 19:56:44 »
Jak nie ma dostêpu ,no to nie ma,proste.

Offline JanB

 • Członkowie Stowarzyszenia
 • Lider
 • *
 • Wiadomości: 421
 • Warszawa
Odp: Z którym pos?em si? spotka?em
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 21, 2012, 21:03:28 »
;D
« Ostatnia zmiana: Marzec 22, 2012, 07:19:26 wysłana przez JanB »

Offline yoonek1977

 • Nowicjusz
 • *
 • Wiadomości: 10
Odp: Z którym pos?em si? spotka?em
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 22, 2012, 06:03:51 »
W sumie racja, jak nie ma, to nie ma ;)
Dziêki za "pomoc", dobrze wiedzieæ, ¿e mo¿na na ni± liczyæ.
Pójdê w takim razie bez tej opinii, g³upi chyba nie jestem, wiêc sobie poradzê ;)